Kvinna förklarar någonting för fyra andra.

Vårt material

Här finns rapporter och material framtagna av HSO Skåne. Vissa av materialen är äldre, men eftersom de ofta efterfrågas av våra medlemsorganisationer är de tillgängliga på vår hemsida.

På arbetsområden som är aktuella för oss har vi tagit fram rapporter och arbetsmaterial. Dessa är av två slag: en funktionshinderpolitisk inriktning och en för medlemsorganisationernas utveckling.

Funktionshinderpolitiskt material

HSO Skånes funktionshinderpolitiska material visar hur samhället ser ut på olika områden. Andra material speglar våra ställningstaganden och intentioner.

Internt utvecklingsmaterial

Det internt riktade materialets fokus är att utveckla organisationernas verksamhet. Det är också material som riktar sig till den enskilde medlemmen.

Användbara för alla

Materialen är i första hand framtagna för funktionshinderrörelsen och främst för att användas inom HSO Skåne och våra arbetsområden. Men de är också användbara för andra som arbetar med funktionshinderpolitik. Våra material används av både politiker och tjänstemän, likväl som av funktionshinderrörelsens företrädare. Materialen är skyddade genom upphovsrätten, men får fritt användas så länge HSO Skåne står som producent.