Tre ungdomar står vid en kaj och tittar in i kameran

Kvaliteten i välfärdstjänsterna

Mer än var tionde person har någon form av funktionsnedsättning och många är i behov av hälso- och sjukvård och/eller omsorg. HSO Skåne kommer att fokusera på kvaliteten i välfärdstjänsterna 2014 - 2018.

Det är av största vikt att slå vakt om kvaliteten i välfärden och utveckla välfärdstjänsterna, inte minst med tanke på en allt större åldrande befolkning, och en kunnigare och mer aktiv patient- och klientgrupp.

Kvaliteten i välfärdstjänsterna kan förbättras genom ökad kunskap hos hos brukare, beslutsfattare och profession. Funktionshinderrörelsen och HSO Skåne ser det som sitt jobb att informera och kompetensutvecka.

Vi vill att välfärdstjänsterna ska vara tillgängliga för alla som behöver dem och den enskilde ska får större inflytande över hur de utformas och utförs.