Två kvinnor som pratar

Avslutade projekt

HSO Skånes verksamhet utgörs av bland annat projekt. Här kan du ta del av de som är avslutade. Klicka på länkarna för att läsa mer om de olika projekten.

 • Idéer och innovationer

  Har du en idé som förbättrar din och andras tillvaro? En gemensam satsning av Innovation Skåne, HSO Skåne och Funka ska bidra till att fler av era idéer förverkligas.
  Stiliserade moln ramar in en blå glödlampa med ett utropstecken i.
 • Projekt Redskapsboden

  "Redskapsboden - Från FN-konvention till vardagsverklighet" är ett projekt vars syfte och mål är att förenkla och förverkliga användandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  Redskapsbodens logotyp
 • Projektet DOA - De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar

  Projekt DOA är ett samarbetsprojekt mellan HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad och finansieras av Arvsfonden. Syftet med projektet är att skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga att få anställning i
 • Projekt Tankesmedjan

  Projekt Tankesmedjan har till uppgift att titta på handikapprörelsen och framtiden. Samhället förändras hela tiden och handikapprörelsen behöver också förändras, om vi skall fortsätta att vara ett alternativ och ett stöd för människor med funktionsnedsättningar.
 • Projekt Uppdrag Plushälsa

  HSO Skånes projekt Uppdrag Plushälsa erbjuder stöd till föreningar som är intresserade av att starta hälsoaktiviteter för sina medlemmar. Samarbete med andra föreningar uppmuntras!