En kvinna och man för ett samtal

Vår verksamhet

HSO Skåne arbetar för ett samhälle för alla. Vi påverkar aktuella frågor och strävar efter att långsiktigt förändra samhället så att det blir bättre för personer med funktionsnedsättningar. Vår största samverkanspartner är idag Region Skåne.

Kärnan i vår verksamhet består av att informera, samverka och driva utvecklingsprojekt. Vi håller också i utbildningar för våra egna medlemmar och andra intresserade aktörer.

Våra intressepolitiska frågor

Under kongressen 2014 tog HSO Skåne tillsammans med medlemsorganisationerna fram fyra områden som ska prioriteras mellan 2014 till 2018. Dessa är:

  • Tillgänglighet
  • Kvaliteten i välfärdstjänsterna
  • Arbetsmarknad
  • Intern utveckling

Mer kan du läsa genom att välja ett av områdena i menyn till vänster.

Vårt intressepolitiska program

Här kan du ta del av vårt intressepolitiska program i sin helhet.
Intressepolitiskt program för år 2014-2018 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vår verksamhetsplan

Nedan kan du läsa HSO Skånes verksamhetsplan. I den redovisar vi planerad verksamhet och aktiviteter under det pågående verksamhetsåret.
Verksamhetsplan för år 2016, öppnas i nytt fönster