Studiematerial & handböcker

Studiematerial

Metodboken

Metodboken är ett efterfrågat material som används inom kommuner och hos brukare. Boken ska hjälpa till att utveckla kvaliteten i verksamheten.

Idéboken

Idéboken för kommunala funktionshinderråd hjälper dig som  sitter med eller är nyfiken på att sitta med i ett funktionshinderråd.

Checklistor för enkelt avhjälpta hinder