Vad vi tycker

Kaj

Kärnan i vår verksamhet består av att informera, samverka och driva utvecklingsprojekt. Vi håller också i utbildningar för våra egna medlemmar och andra intresserade aktörer.
HSO Skåne arbetar för ett samhälle för alla. Vi påverkar aktuella frågor och strävar efter att långsiktigt förändra samhället så att det blir bättre för personer med funktionsnedsättningar. Vår största samverkanspartner är idag Region Skåne.

Våra intressepolitiska frågor

Under kongressen 2014 tog HSO Skåne tillsammans med medlemsorganisationerna fram fyra områden som ska prioriteras mellan 2014 till 2018.

  • Tillgänglighet
  • Kvaliteten i välfärdstjänsterna
  • Arbetsmarknad
  • Intern utveckling

Vårt intressepolitiska program (PDF, öppnas i nytt fönster)