Vad vi tycker

Kaj

Kärnan i vår verksamhet består av att informera, samverka och driva utvecklingsprojekt. Vi håller också i utbildningar för våra egna medlemmar och andra intresserade aktörer.
HSO Skåne arbetar för ett samhälle för alla. Vi driver aktuella frågor och strävar efter att långsiktigt förändra samhället så att det blir bättre för personer med funktionsnedsättning. Vår största samverkanspartner är idag Region Skåne.

Våra intressepolitiska frågor

Vid kongressen 2018 antog vi ett nytt intressepolitiskt program. Programmet lyfter fram fyra övergripande områden som ska prioriteras mellan 2018 och 2022.

  • Rätt till ett självständigt liv och delaktighet i samhället
  • Rätt till hälsa
  • Rätt till utbildning, arbete och tryggad försörjning
  • Strategiska utvecklingsfrågor