Projekt

Hand som rör vid högt gräs.

Vi driver projekt för att öka delaktigheten i samhället.

Huvudfinansiärer för de projekt som HSO Skåne själva driver är Allmänna Arvsfonden och Region Skåne. Vi är också samarbetspartners i andras projekt.

Händer

Aktuella projekt

Projektverksamheten är viktigt för oss. Det är genom den vi provar nya idéer. De kan handla om allt från bemötande i vården till hur delaktigheten kan öka i Skånes kulturliv. Gemensamt är att alla ska bidra till en ökad delaktighet i samhället. Ta del av våra aktuella projekt och se om det finns något du vill engagera dig i.
Blommor

Avslutade projekt

Vi har genomfört många projekt genom åren. Här kan du läsa om dem. Samtidigt får du reda på vad som är viktigt för oss att arbeta med. Gemensamt för alla våra projekt är att de ska öka delaktigheten i samhället. Oavsett om det handlar om funktionshinderrörelsens framtid eller barn med funktionsnedsättningar är syftet att vår rörelses perspektiv och kunskap ska bidra till samhällets utveckling.