Aktiviteter

Våra aktiviteter involverar våra medlemsorganisationer i vårt arbete. Utan deras perspektiv kan vi inte driva deras frågor. Här ser du vad som är på gång – och du kan klicka på länken för att anmäla dig.

Pojke med lapp.

Inbjudan HSO Skånes kongress 27 - 28 april

Inbjudan till HSO Skånes kongress.
Blomma

Kongresskonferensen den 27 april flyttas fram

Kongresskonferensen den 27 april flyttas fram.
Logotyper för partierna i Region Skåne

HSO Skåne arrangerar valdebatt 28 april i Lund

Under debatten får du svar på vad Region Skånes politiker vill göra för personer med funktionsnedsättning de kommande fyra åren. Politiker från samtliga partier i Region Skåne kommer att delta. Hälso- och sjukvårdsfrågor och funktionshinderfrågor kommer att stå i fokus... Read moreHSO Skåne arrangerar valdebatt 28 april i Lund

Dialogmöte med HSO Skåne, 23 - 24 augusti

I augusti är det dags för dialogmöte med HSO Skåne.