Nu är det dags för ny dialogträff – med tema ”digitalisering”

Digitalisering

Nu bjuder vi in till en dialogträff med tema ”digitalisering” som vi håller måndagen den 4:e mars i Kristianstad. Alf Jönsson, regiondirektör i Region Skåne, kommer och berättar om regionens satsning på digitalisering. En av satsningarna är det stora projektet SDV – Skånes Digitala Vårdsystem. Projektet kommer att spela en viktig roll när det handlar om att förbättra kommunikationen inom vården och med patienterna.

Vi kommer också att presentera resultatet av undersökningen ”Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa” som vi gjorde under hösten. Över 900 enkätsvar kom in och undersökningen blev väldigt lyckad.

Nu presenterar Stefan Johansson, Begripsam, och Rebecka Hansen, HSO Skåne, resultatet av undersökningen och idéer till fortsatt arbete på området. Vi kommer bland annat att satsa på en kunskapshöjning när det gäller den digitala kompetensen bland personer i våra medlemsorganisationer.

Kom och diskutera idéer och synpunkter med oss!

Se mer information i inbjudan här:

Anmäl dig till mötet via e-post boka@hsoskane.se eller på telefon 040 – 23 64 40. Målgruppen för konferensen är ordförande i HSO Skånes länsövergripande medlemsorganisationer och en ytterligare deltagare.