En pratbubbla med ett frågetecken i som följs av ett utropstecken.

Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får.

Vilken skillnad är det mellan HSO Skåne och andra funktionshinderföreningar?

HSO Skåne är en samarbetsorganisation för 36 olika läns- eller distriktsorganisationer. Ibland kallas vi en paraplyorganisation för funktionshinderrörelsen. Inom andra verksamheter, både föreningar och företag finns det branschövergripande organisationer som stödjer och utvecklar sina medlemsförbunds verksamhet. HSO Skåne är en sådan organisation.

Hur arbetar HSO Skåne?

Vi stödjer och utvecklar våra medlemsorganisationer på en intressepolitisk nivå. Det innebär att vi arbetar med de frågor som är gemensamma och intressanta för ett flertal av våra medlemsorganisationer. Stöd till enskilda personer och föreningsspecifika frågor arbetar medlemsorganisationerna själva med. HSO Skåne förmedlar också många kontakter mellan organisationerna och politiker samt tjänstemän inom Region Skåne, kommuner med flera.

Vad vinner en funktionshinderorganisation på att vara med
i HSO Skåne?

Ni får del av de informationsblad som HSO Skåne ger ut och kan medverka på våra aktiviteter. Medlemsorganisationerna kan också nominera deltagare till de samverkansorgan inom olika funktionshinderpolitiska områden som HSO Skåne har med olika myndigheter. Det går också att engagera sig i det projektarbete som HSO Skåne bedriver på en rad områden och därigenom både påverka och utveckla sina egna kunskaper. Långsiktigt kan ni genom motioner och engagemang i arbetet på verka vår funktionshinderpolitik.

Vem kan bli medlem i HSO Skåne?

Det är endast länsövergripande funktionshinderorganisationer i Skåne som kan bli medlemmar. Enskilda personer söker medlemskap i våra medlemsorganisationers lokalföreninger.

Är alla funktionshinderogranisationer med i HSO Skåne?

Nej, det finns funktionshinder- och patientorganisationer som inte är medlemmar hos oss. Orsaken kan vara att de inte uppfyller reglerna för att bli medlemmar eller att de har valt att inte söka medlemskap. HSO Skåne har majoriteten av de vanligaste funktionshindrena representerade i våra medlemsorganisationer. Totalt finns det cirka 40 000 enskilda medlemmar i HSO Skåne.

Finns det fler samarbetsorganisationer i Skåne?

Nej, det finns inte någon annan samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen enligt vår modell. Det finns samarbeten mellan våra medlemsorganisationer men HSO Skåne är den enda formella samarbetsorganisationen. HSO finns på riksnivå samt i flertalet län och kommuner.