Fem människor blickar ut över havet.

Medlemsorganisationer

HSO Skånes medlemsorganisationer är läns- eller distriktsövergripande funktionshinderorganisationer. I de flesta av dessa organisationer finns det lokala föreningar där de enskilda medlemmarna finns.

HSO Skånes medlemsorganisationer arbetar intressepolitiskt för respektive diagnosgrupp. I deras lokala föreningar har man medlemsverksamhet, till exempel studieverksamhet och månadsmöten.

Följande organisationer är medlemmar i HSO Skåne. Länkarna går till medlemsorganisationernas hemsida eller till deras riksförbund. Kontakta respektive organisation för mer information om deras verksamhet.

Afasiföreningen i Skåne län 

Astma- och Allergiföreningen i Skåne län 

Autism- och Aspergerföreningen Skåne (länk till riksorganisationen)

Bröstcancerföreningarnas länsförbund i Skåne/ BRO (länk till riksorganisationen)

Celiakiföreningen i Skåne län

Diabetesförbundet i Skåne län/ Df i Skåne län

Dyslexiförbundet i Skåne

Döva hörselskadade och språkstörda barn i södra Sverige

Elöverkänsligas Förbund i Skåne län

Epilepsiföreningen i Skåne

Förbundet Blödarsjuka i Sverige - Södra Regionföreningen/ FBIS Södra RF

Förbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna, Skåne/ FUB Skåne

Föreningen Sveriges dövblinda i Skåne/ FSDB Skåne

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, Skåne / FDB Skåne

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Skåne

Hjärtebarnsföreningen Syd

Hörselskadades Riksförbund Distrikt Skåne/ HRF Distrikt Skåne

Huvudvärksföreningen Skåne

ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet Skåneregionens länsförening/ ILCO Skåneregionen

Länsföreningen HjärtLung Skåne

Mag- och tarmföreningen i Skåne

Mun- & Halscancerföreningen i Södra Sverige/ MHCF i Södra Sverige (länk till förbundet)

Neuroförbundet Skåne

Njurförbundet Sydsverige

Parkinson Skåne

Personskadeförbundet RTP Skånes Distrikt/ RTP Skåne

Psoriasisförbundet Skåne län/ PSO Skåne län

Regionföreningen Cystisk fibros region Syd/ rFCF region Syd

Reumatikerdistriktet Skåne

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Skåne läns distrikt/ RSMH-Skåne läns distrikt

Schizofreniföreningen i Skåne

Skånes Dövas Distriktsförbund/ SDDF

STROKE-föreningen i Skåne län

Skånes Stamningsförening/ SSF

Tandvårdsskadeförbundet Skåne/ TF

Vuxendöva i Sverige, VIS Skåne