Kvinna som blir ledsagad

Om oss

HSO Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse. Idag är 36 skånska läns- och distriktsorganisationer medlemmar hos oss och organiserar ungefär 40 000 personer. Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation.

HSO Skånes uppdrag är att arbeta för ett samhälle där en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom inte är ett hinder för ett bra liv. Det innebär att alla verksamheter eller aktiviteter som HSO Skåne genomför ska fokusera på att öka möjligheterna till ett bra liv för människor med funktionsnedsättningar. De frågor vi arbetar med är gemensamma för de allra flesta av våra medlemsorganisationer. De frågor som är specifika för olika funktionsnedsättningar och diagnoser arbetar de olika medlemsorganisationerna med själva.