Nyheter 2017

Catarina och Katja från GPPC

Personcentrerad vård ser individen

Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningssätt som ger en tryggare vård som tar till vara på vårdens resurser. Katja Finger, projektledare, och Catarina Wallengren Gustafsson, universitetslektor från Centrum för personcentrerad vård (GPCC) gästade vår ordförandedialog 4 december.
Ulf Meijer

Årets sista ordförandedialog fokuserar på hälso- och sjukvården

HSO Skånes intressepolitiska program går ut på remiss innan året är slut. Fokuset under ordförandedialogen låg på hälso- och sjukvårdens historia och personcentrerad vård.
Pojke med lapp.

Nytt nationellt mål och ny inriktning för funktionshinderpolitiken

Det nya nationella målet för funktionshinderpolitiken är att personer med funktionsnedsättning ska uppnå jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Utgångspunkten är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Prioriterade områden är bland annat arbetsmarknaden, skolmiljöer och färdtjänsten.
Bild på handikappskylt

Tillgänglighet garanterar inte inkludering

Under hösten har museipersonal och besökare deltagit i projektet Universell utformning på skånska museer. Utifrån universell utformning har de undersökt vad som inkluderar eller exkluderar på Kulturen i Lund och Regionmuseet Kristianstad. Universell utformning breddar samtalet om tillgänglighet och delaktighet.
Föreläsning om Konventonskollen

Full delaktighet kräver attitydförändring

HSO Skåne deltog på Myndigheten för delaktighets regionala konferens om mänskliga rättigheter samt DHS nationella konferens om arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning. Fler talar idag om delaktighet, rättigheter och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som ett verktyg. Arbetsmarknaden har fortfarande problem när det kommer till delaktighet och tillgänglighet.
Människor blickar ut över ett hav

Nationell konferens om arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

HSO Skåne besöker DHS nationella konferens 4 oktober. Den handlar om arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Vi kommer bland annat att lyssna på arbetsmarknadsministern Ylva Johanssons föreläsning om hur regeringen arbetar med arbetsmarknadsfrågor som rör personer med funktionsnedsättning.
Kvinna med synnedsättning

Myndigheten för delaktighet håller konferens

Myndigheten för delaktighet håller en regional konferens 3 oktober i Helsingborg. Temat är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ur ett juridiskt och politiskt perspektiv. HSO Skåne deltar för att berätta om vårt test Konventionskollen som ett verktyg för att skapa förståelse för konventionen.
Rullstolsburen dansare rör sig över en scen

Dansa med Skånes Dansteater

– Delaktig Kultur erbjuder smakbitar från kulturens olika delar. Genom att vara en del av ett bredare program där olika kulturformer samsas, är det möjligt att den som inte har dansintresset med sig från början hittar till dansen, säger Tanja Mangalanayagam, projektledare på Skånes Dansteater.
Paneldebatt

Vi löser utmaningarna tillsammans

Hälso- och sjukvården står inför utmaningar som behöver lösningar. Ett sätt att lösa dessa är genom samverkan. Det menar Ursula Hultkvist Bengtsson, VD Multihelix. Ett sätt att komma på de bästa lösningarna är att arbeta med prototyper som gör idéerna tydliga.
Ursula Hultkvist Bengtsson

Medlemsorganisationer bidrar med perspektiv

Våra medlemsorganisationer bidrar med unika perspektiv och unik kunskap. Genom att samverka med andra aktörer kan vi förändra hälso- och sjukvården. Det kräver däremot att hälso- och sjukvården är öppna för att samverka med oss.
Människor diskuterar

Samverkan är temat i Höllviken

Representanter för 19 av HSO Skånes 36 medlemsorganisationer samlades på Falsterbo Kursgård för att medverka i ordförandedialogen. Tillsammans med styrelsen och kanslipersonalen tog deltagarna del av föreläsningar av gästerna från SUS, Multihelix och Begripsam. Teman för dagen var samverkan, e-hälsa och den skånska hälso- och sjukvården.
Människor diskuterar

Dina idéer ger bättre vård och vardag

Under året har Innovation Skåne och HSO Skåne hållit inspirationsträffar med målet att samla in minst 20 idéer från patienter, brukare och deras närstående. Hittills har 21 idéer kommit in. Insamlandet fortsätter och din idé kan bli verklighet.
Hand som målar

Kulturaktiviteter ska ge mersmak

Den 8 september inleder vi aktiviteterna med en naturvandring och samtal om kultur och hälsa. Aktiviteten hålls på Fredriksdalsmuseer och trädgårdar. Fram till och med november har medlemmar i våra medlemsorganisationer möjlighet att delta i workshops, seminarium och studiebesök. Innehållet har påverkats av de åsikter som kom in till rapporten som tidigare gjorts i projektet.
Människor som pekar ut över vatten

Universell utformning på skånska museer

Universell utformning på skånska museer drar igång på Kulturen i Lund och Regionmuseet Kristianstad i slutet av augusti. Medlemmar från våra medlemsorganisationer och museipersonal ska tillsammans ta reda på vad som skapar full inkludering. Certec, Lunds tekniska högskola, leder arbetet efter den universella utformningens principer.
Enkät

Behovet och intresset av kultur finns

Projektet Delaktig Kultur inleddes med en enkät som undersökte upplevelser av delaktighet i kultur bland våra medlemsorganisationer. 230 stycken personer delade med sig av sina synpunkter och resultaten ger en bild av behov och intressen på kulturområdet ur HSO Skånes perspektiv.
Alice Back och Carin Nilsson

Nya styrelsemedlemmar

Två nya ersättare röstades in på HSO Skånes årsmöte 2017. Alice Back kommer från Afasiföreningen Kristianstad och Carin Nilsson kommer närmast från sitt uppdrag i valberedningen. Vi hälsar dem välkomna och ser fram emot att få ta del av deras kompetenser i det framtida arbetet.
Årsmötets deltagare

Årsmötet 2017

HSO Skåne höll årets årsmöte den 25 april på Norra Station i Hässleholm. Gilbert Tribo (L) var mötesordförande. Verksamheten under 2016 presenterades för ombuden. Styrelsen har två nya ersättare.
Människor känner på konstverk

Vi skapar egna förutsättningar

Nio deltagare från HSO Skånes medlemsorganisationer och styrelse deltog i den andra uppstartsträffen i Ystad. Utställningen Kännbart ledde in till vidare diskussion som bland annat landade i att medlemsorganisationerna och deras lokalföreningar har en viktig roll i att skapa delaktig kultur.
Dunkers

Social gemenskap viktig för helhetsupplevelsen

Vår första uppstartsträff i Delaktig Kultur höll hus på Dunkers Kulturhus. Förutom att få guidade visningar av ART ABOVE ALL och På Gränsen diskuterade vi enkätresultatet och vad som får oss att vara delaktiga i kulturen. Deltagarna delade med sig av sina tankar och är på så sätt inspiratörer till projektets kommande aktiviteter.
Kaffekoppar och personer som diskuterar

Tredje och sista samrådsträffen

Samrådsträffarna bygger på en ny metod HSO Skåne provar i sin verksamhet. Sista träffens fokuserade på att förfina de prototyper vi tagit fram förra gången. Både inom vårdkedjan och färdtjänsten fick vi fram konkreta förslag på ett underlag som ska förädlas innan HSO Skåne utvärderar arbetsmetoden.
Stefan Johansson ritar en robot

Konstruktiva diskussioner är en del av lösningen

Mitt i samrådsträffarna om vårdkedjan och färdtjänsten är det dags att börja tänka konstruktivt. Båda grupper fick i uppgift att ta fram prototyper. Övningen beskrevs som en givande utmaning som öppnade upp för nya perspektiv.
Händer och postits

Inleder året med samrådsträffar

Första samrådsträffen blev uppskattad av deltagarna. Två grupper diskuterade antingen vårdkedjan eller färdtjänsten. Resultatet blev två underlag som alla kan ta del av och kommentera. Nästa träff, den 1/3, vidareutvecklar vi underlagen.
Föreläsning

Dina idéer blir verklighet

Innovation Skåne har tillsammans med HSO Skåne och Funka lanserat webbportalen där du kan ta det första steget mot att förverkliga dina idéer. För att inspirera intresserade i HSO Skånes medlemsorganisationer anordnade vi en inspirationsträff med Innovation Skåne.
Rebecka Hansen visar upp Konventionskollen

Konventionskollens nya utseende

Konventionskollen har ett nytt utseende och lever nu upp till HSO Skånes tillgänglighetskrav. Testet är ett bra sätt att göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar vardagsnära.
Sarah Granholm

Välkommen Sarah Granholm!

Kansliet har fått förstärkning i form av Sarah Granholm. Hon kommer främst att arbeta med projektet Delaktig kultur. Hennes bakgrund inom kultur, foto och kommunikation är högst relevant. Här får vi lära känna Sarah lite närmare.