Innovation Skåne berättar om entreprenörskap.

Idéslussen fortsätter att stötta innovationer

Projektet drevs under 2017 av Innovation Skåne, HSO Skåne och Funka AB. Resultatet blev arbetssätt och processer som hanterar allt från idémottagning till spridning. Projektportalen finns kvar och du får fortfarande hjälp med dina idéer.

Under 2017 drev Innovation Skåne, HSO Skåne och Funka AB Idéslussen. Projektets syfte var att hjälpa enskilda individer att omvandla sina idéer till innovationer. Det innebär bland annat att idéerna blir tillgängliga produkter eller tjänster på marknade. Projektet vände sig främst till idéer inom hälso- och sjukvården.

Två idéer har blivit tjänster

Projektet fick in 40 idéer. Två har blivit tjänster på marknaden. Tre har fått patent och ytterligare tre kommer att bli nya patent.

Arbetssätten och processerna som utvecklades under projektet gör att Idéslussen finns kvar.

- HSO Skåne drev projektet eftersom vi ser potentialen hos våra medlemsorganisationers enskilda medlemmar. De har ofta stora erfarenheter från hälso- och sjukvården som ligger till grund för idéer om förbättring. Däremot är det sällan deras idéer fångas upp. Därför var det självklart för oss att bidra till utvecklingen av processer och arbetssätt som hjälper våra medlemmar att utveckla sina idéer säger Thomas P Larsson, kanslichef på HSO Skåne.

Din idé blir verklighet här

Om du har en idé du vill få hjälp att utveckla kontaktar du oss genom att följa länken nedan.

Din idé blir verklighet här (länk öppnas i nytt fönster)