Nyheter

Tryck på den nyhet du vill läsa mer om.

Senaste nyheter

 • Kansliet håller sommarstängt

  Kansliet håller sommarstängt vecka 28 till och med vecka 30. Vi önsker er alla en glad sommar!
  Bilden föreställer en brygga som människor promenerar på. I bakgrunden ser vi Öresundsbron.
 • Det finns ett behov av och ett intresse för kultur

  Projektet Delaktig Kultur inleddes med en enkät som undersökte upplevelser av delaktighet i kultur bland våra medlemsorganisationer. 230 stycken personer delade med sig av sina synpunkter och resultaten ger en bild av behov och intressen på kulturområdet
  Bilden föreställer en enkät
 • Tillskott i styrelsen

  Två nya ersättare röstades in på HSO Skånes årsmöte 2017. Alice Back kommer från Afasiföreningen Kristianstad och Carin Nilsson kommer närmast från sitt uppdrag i valberedningen. Vi hälsar dem välkomna och ser fram emot att få ta del av deras
  Bilden föreställer Alice Back och Carin Nilsson utomhus.
 • Kultur och hälsa i fokus på Orupssjukhusets inspirationsdag

  HSO Skånes kansli deltog som utställare och föreläsare under en inspirationsdag på Orupssjukhuset i Höör. Temat för dagen var ”Ett gott liv” med fokus låg på hälsa och livskvalitet. Bland besökarna fanns personer som varit,
  Bilden föreställer en rollup som det står HSO Skåne på. I Förgrunden syns en skål med godis, broschyrer och pennor.
 • Det lönar sig att anmäla diskriminering

  Projektet Lagen som verktyg besökte HSO Skånes kansli. Vi presenterade våra verksamheter för varandra och utbytte erfarenheter.
  Bilden föreställer representanter från Lagen som Verktyg som presenterar deras anmälningstjänst.
 • Samarbete bidrar till ökat engagemang

  Den sista uppstartsträffen i Delaktig Kulturs första fas tog plats på Hässleholm Kulturhus. 13 personer tog del av utställningen Tocken Carl. Det kom fram att bland annat de ekonomiska förutsättningarna begränsar kulturaktiviteterna i organisationerna
  Bilden föreställer guiden som berättar om Tocken Carl.
 • HSO Skånes årsmöte 2017

  HSO Skåne höll årets årsmöte den 25 april på Norra Station i Hässleholm. Gilbert Tribo (L) var mötesordförande. Verksamheten under 2016 presenterades för ombuden. Styrelsen har två nya ersättare.
  Bilden föreställer HSO Skånes årsmöte.
 • Vi skapar våra egna förutsättningar

  Nio deltagare från HSO Skånes medlemsorganisationer och styrelse deltog i den andra uppstartsträffen i Ystad. Utställningen Kännbart ledde in till vidare diskussion som bland annat landade i att medlemsorganisationerna och deras lokalföreningar
  Deltagare känner på ett konstverk.
 • Social gemenskap gör kulturupplevelsen hel

  Vår första uppstartsträff i Delaktig Kultur höll hus på Dunkers Kulturhus. Förutom att få guidade visningar av ART ABOVE ALL och På Gränsen diskuterade vi enkätresultatet och vad som får oss att vara delaktiga i kulturen.
  Bilden föreställer Dunke
 • Den tredje samrådsträffen

  Samrådsträffarna bygger på en ny metod HSO Skåne provar i sin verksamhet. Sista träffens fokuserade på att förfina de prototyper vi tagit fram förra gången. Både inom vårdkedjan och färdtjänsten fick vi fram konkreta förslag på ett underlag som
  Bilden föreställer en stapel av kaffekoppar. I bakgrunden sitter tre personer och diskuterar.
 • Konstruktiva diskussioner är nästa steg

  Mitt i samrådsträffarna om vårdkedjan och färdtjänsten är det dags att börja tänka konstruktivt. Båda grupper fick i uppgift att ta fram prototyper. Övningen beskrevs som en givande utmaning som öppnade upp för nya perspektiv.
  Stefan Johansson från Begripsam ritar en robot på en whiteboard.
 • Uppskattad första samrådsträff

  Första samrådsträffen blev uppskattad av deltagarna. Två grupper diskuterade antingen vårdkedjan eller färdtjänsten. Resultatet blev två underlag som alla kan ta del av och kommentera. Nästa träff, den 1/3, vidareutvecklar vi underlagen.
  Bilden föreställer en post-it-lapp med handskriven text på. I bakgr
 • Se dina idéer bli verklighet

  Innovation Skåne har tillsammans med HSO Skåne och Funka lanserat webbportalen där du kan ta det första steget mot att förverkliga dina idéer. För att inspirera intresserade i HSO Skånes medlemsorganisationer anordnade vi en inspirationsträff
  Bilden föreställer Mikaela från Innovation Skåne som berättar om projektet för deltagarna.
 • Dela med dig av din upplevelse av kulturen

  Vi inleder Delaktig Kultur med en enkät. När du delar med dig av din upplevelse av dina möjligheter att delta och utöva kultur påverkar du projektets innehåll. Sista svarsdag är den 17/2. Resultatet kommer att presenteras i mars 2017.
  Bilden visar ett par frågor ur enkäten som inleder projektet Delaktig Kultur.
 • Konventionskollens nya utseende!

  Konventionskollen har ett nytt utseende och lever nu upp till HSO Skånes tillgänglighetskrav. Testet är ett bra sätt att göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar vardagsnära.
  Bilden föreställer Rebecka som håller fram en mobiltelefon med Konventionskollen uppe i webbläsaren.
 • Välkommen Sarah!

  Kansliet har fått förstärkning i form av Sarah Granholm. Hon kommer främst att arbeta med projektet Delaktig kultur. Hennes bakgrund inom kultur, foto och kommunikation är högst relevant. Här får vi lära känna Sarah lite närmare.
  Sarah Granholm står ute vid kajen och ler mot kameran.