Nyheter

Här läser du våra nyheter. De handlar om allt som händer i våra projekt, inom politiken och våra aktiviteter.

Mindmap över kultur för alla

Dialog ökar delaktigheten i Skånes kulturliv

50 personer deltog i Delaktig Kulturs dialogdag. Representanter från skånska kulturverksamheter och Region Skåne träffade enskilda medlemmar från HSO Skånes medlemsorganisationer. Tillsammans diskuterade de engagemang, delaktighet och hur viktig kulturen är för välbefinnandet.
Tre deltagare vid ett bord

Skånes kultur ska vara tillgänglig för alla

Enskilda medlemmar från HSO Skånes medlemsorganisationer deltog i projektet Delaktig Kultur. Medlemmarna tycker att Skånes kulturliv ska vara tillgängligt för alla. Efter projektet Delaktig Kultur är de redo att börja driva förändring genom sina egna medlemsorganisationer.
Innovation Skåne berättar om entreprenörskap

Idéslussen fortsätter att stötta innovationer

Projektet drevs under 2017 av Innovation Skåne, HSO Skåne och Funka AB. Resultatet blev arbetssätt och processer som hanterar allt från idémottagning till spridning. Projektportalen finns kvar och du får fortfarande hjälp med dina idéer.
Pojke med lapp.

HSO Skånes kongress 2018

HSO Skåne håller kongress den 27- 28 april, på Elite Hotel Ideon i Lund. Under fredagen håller vi en kongresskonferens, på lördagen håller vi politisk valdebatt och årsmöte. Temat för kongressen är ”delaktighet” och samtliga programpunkter har kopplingar till delaktighet på olika sätt. Målgruppen för konferensen är förtroendevalda i HSO Skånes medlemsorganisationer.
Människor diskuterar

Kongresskonferensen den 27 april flyttas fram

Kongresskonferensen den 27 april flyttas fram.
Gångtrafikant

Information om vår hantering av personuppgifter

  Integritet och trygghet är viktigt för oss. Därför är HSO Skåne noga med att följa gällande dataskyddslagstiftning. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Lagring av dina personuppgifter HSO Skåne har... Read moreInformation om vår hantering av personuppgifter
Deltagare i Höllviken

Positiv stämning och intressanta dialoger under vår ordförandeträff

Positiv stämning och intressanta dialoger under vår ordförandeträff