Nyheter

Här läser du våra aktuella nyheter. Tryck på nyheten för att läsa mer.

 • Skånes kulturliv ska vara tillgängligt för alla

  Enskilda medlemmar från HSO Skånes medlemsorganisationer deltog i projektet Delaktig Kultur. Medlemmarna tycker att Skånes kulturliv ska vara tillgängligt för alla. Efter projektet Delaktig Kultur är de redo att börja driva förändring genom
  Tre deltagare sitter vid ett bord.
 • Dialog för ökad delaktighet i Skånes kulturliv

  50 personer deltog i Delaktig Kulturs dialogdag. Representanter från skånska kulturverksamheter och Region Skåne träffade enskilda medlemmar från HSO Skånes medlemsorganisationer. Tillsammans diskuterade de engagemang,
  En mindmap det står "Kultur för alla" på
 • Idéslussen fortsätter att stötta innovationer

  Projektet drevs under 2017 av Innovation Skåne, HSO Skåne och Funka AB. Resultatet blev arbetssätt och processer som hanterar allt från idémottagning till spridning. Projektportalen finns kvar och du får fortfarande hjälp med dina idéer.
  Innovation Skåne berättar om entreprenörskap.