Årsredovisningen

Efter ett intensivt år med många förändringar är nu HSO Skåne på plats i ett nytt kansli och med en ny organisation.

Under året som gick har vi uppdaterat vårt intressepolitiska program som kongressen beslutade, så att det är aktuellt och tydligt. Detta program har också varit till hjälp när vi under början av året tog fram en ny kommunikationsstrategi.

Vi har också satsat mer på vår informationsverksamhet. Under året lanserades en uppdaterad hemsida. Vi startade även upp ett nytt digitalt nyhetsbrev.

Ett annat prioriterat område är en fördjupad dialog med våra medlemsorganisationer. Detta gör vi för att vi vill stärka banden och involvera våra organisationer i vår verksamhetsplanering. En bra dialog är viktig ur flera perspektiv, men framförallt för att våra medlemmar skall känna att de är delaktiga i vårt arbete och i utvecklingen av intressepolitiken.

 Årsredovisning 2015 (pdf, öppnas i nytt fönster)