Utbildning om FN-konventionen den 24 februari 2016

Välkommen att delta i en utbildning om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Under tre år har HSO Skåne drivit projektet Redskapsboden – från FN-konvention till vardagsverklighet.

Logotyp Redskapsboden

Brukarsamverkan

HSO Skåne deltar i olika brukarråd och referensgrupper för att dela med oss av vår kunskap. I dessa råd förmedlar vi den sakkunskap som vi har byggt upp tillsammans med våra medlemsorganisationer. Region Skåne är vår viktigaste samarbetspartner.

Bild på Sonja Jörgensen och Eva Pihl Krabbe (S), politiker i Region Skåne

Kommunikation och påverkan

En viktig del av HSO Skånes verksamhet är vårt kommunikations- och påverkansarbete. Vi har därför tagit fram en kommunikationsstrategi som ska vara vägledande i allt ifrån dialogen med makthavare till inlägg i sociala medier.

Kvinna i rehabilitering tittar på sin terapeut och ler