Upphandlingsutbildning den 9 juni 2016

Den 9 juni arrangerar HSO Skåne och Avdelningen för koncerninköp på Region Skåne en gemensam utbildning i upphandling. Utbildningen vänder sig till dig som är företrädare för någon av HSO Skånes medlemsorganisationer och som vill öka dina kunskaper

Bild med handskriven text "upphandling" på ett anteckningsblock

Konventionskollen

Med konventionskollen kan du testa om nio olika vardagssituationer lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Gå in på Konventionskollen (länk, öppnas i nytt fönster)

Logga konventionskollen

Faktahäften

För att det ska bli lättare att förstå FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, har vi tagit fram fyra faktahäften. Faktahäftena speglar de områden som HSO Skåne tycker är viktigast.

Tecknad bild på torg där personer med funktionsnedsättning kan ta del av miljön på olika sätt