Delaktig Kultur

I projektet Delaktig Kultur står möjligheterna och förbättringsområdena i fokus tillsammans med tanken om att alla ska kunna delta i kulturen, oavsett förutsättningar.

Bilden föreställer projektets logotyp.

Universell utformning på skånska museer

Universell utformning har som målsättning att skapa inkluderande produkter, tjänster, program och miljöer som kan användas av alla. I projektet möts kulturen, forskningsområdet och funktionshinderrörelsen.

Bilden föreställer två ungdomar på en brygga. En av dem pekar upp mot en text som de båda tittar på. Texten lyder: Universell utformning  skapar produkter, tjänster och miljöer som alla kan använda utan speciell anpassning. Alla är inkluderade från början.  Det bidrar till ett  samhälle där alla kan vara delaktiga.

Konventionskollen!

Med konventionskollen kan du testa om nio olika vardagssituationer lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dessutom får du förslag på hur situationen kan förbättras.

HSO Skåne - Konventionskollen - logotyp

Vårt nyhetsbrev

HSO Skånes nyhetsbrev kommer ut åttonde vecka och riktar sig bland annat till dig som är aktiv i funktionshinderrörelsen, politiker och tjänsteman.

Nyhetsbrevets logotyp

Organisationen

HSO Skåne är en samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse. Vi samlar idag 36 läns- och distriktsorganisationer och organiserar cirka 40 000 personer.

Fyra kvadrater som är kopplade till varandra, en stiliserad bild av en organisation.

Frågor och svar

Känner du inte till HSO Skåne? Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna vi får. Kontakta oss om just din fråga inte finns med!

En pratbubbla med ett frågetecken i som följs av ett utropstecken.