Konventionskollen

Med konventionskollen kan du testa om nio olika vardagssituationer lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Gå in på Konventionskollen (länk, öppnas i nytt fönster)

Logga konventionskollen

Faktahäften

För att det ska bli lättare att förstå FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, har vi tagit fram fyra faktahäften. Faktahäftena speglar de områden som HSO Skåne tycker är viktigast.

Tecknad bild på torg där personer med funktionsnedsättning kan ta del av miljön på olika sätt

Brukarsamverkan

HSO Skåne deltar i olika brukarråd och referensgrupper för att dela med oss av vår kunskap. I dessa råd förmedlar vi den sakkunskap som vi har byggt upp tillsammans med våra medlemsorganisationer. Region Skåne är vår viktigaste samarbetspartner.

Bild på Sonja Jörgensen och Eva Pihl Krabbe (S), politiker i Region Skåne