HSO Skåne arbetar för ökad delaktighet

Vi arbetar för ökad delaktighet och jämlikhet

Bild på kycklingar

Glad Påsk

Vi önskar er alla en riktigt GLAD PÅSK
visar en lång grusväg

Åren framför oss – en rapport

Projekt Tankesmedjan har kommit med en avslutande rapport, Åren framför oss.Rapporten innehåller en analys över vilka utmaningar som både samhället och funktionshinderrörelsen står inför under de kommande åren.
Bild tagen på en gata i Stockholm en helt vanlig sommar dag

Handisam "försvinner"

Handisam blir en del av Myndigheten för delaktighet. Generaldirektör har utsetts och hon tillträder sin tjänst den 1 maj.
pekar på en symbol som på bussarna betyder tillgänglig för personer med rörelse nedsättning

Skåne i topp!

Sveriges kommuner och landsting har gjort en jämförelse av kollektivtrafiken mellan landets 21 län/regioner. Skåne ligger i topp på att ha tillgänglighetsanpassade fordon.
påskliljor

Rätt information i vård och omsorg

Utredningen om rätt information i vård och omsorg ska redovisas senast den 30 april 2014. Utredningen fick i uppdrag att beskriva de möjligheter som nuvarande lagstiftning ger för att kunna utbyta uppgifter inom och mellan hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.
Bild på sjukgymnast

Ny patientlag

I en proposition från regeringen föreslås att en ny lag, patentlagen, införs. Den nya patientalgen ger bl.a. patienten möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Möjligheten för en patient att få en ny medicinsk bedömning kommer också att utvidgas.

Kalender

Nytt arbetsmaterial

Genom projekt Tankesmedjan har material och underlag tagits fram. Som är tänkt att kunna användas av såväl samorganisationer som medlemsorganisationer på olika nivåer.

Nytt arbetsmaterial

Nyheter om färdtjänsten

Ladda ner Skånetrafikens nyhetsbrev Servicenytt.

Nyheter om färdtjänsten