Välkommen till funktionshinderrörelsen i Skåne!

HSO Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse. Idag är 36 skånska läns- och distriktsorganisationer medlemmar hos oss. De organiserar ungefär 40 000 personer. Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation.

Vi arbetar för ett samhälle där funktionsnedsättningar eller kroniska sjukdomar inte hindrar ett delaktigt liv. Frågorna vi arbetar med är gemensamma för våra medlemsorganisationer.