Testfrågor till webbverktyget - projekt Redskapsboden

Redskapsboden har nu tagit fram förslag till frågor till de test som ska visa om en vardagssituation eller en vardagsmiljö lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Bild på dokument med frågorna till testet

Projektutbildning 4/9 2015

HSO Skåne inbjuder till en kurs i projektteknik. Kursen omfattar de olika delarna i planering och genomförande av ett projekt. Mycket utvecklingsarbete genomförs idag i projektform. Det är en användbar arbetsform både för utveckling av den egna

Brukarsamverkan

HSO Skåne deltar i olika brukarråd och referensgrupper för att dela med oss av vår kunskap. I dessa råd förmedlar vi den sakkunskap som vi har byggt upp tillsammans med våra medlemsorganisationer. Region Skåne är vår viktigaste samarbetspartner.

Bild på Sonja Jörgensen och Eva Pihl Krabbe (S), politiker i Region Skåne

Kommunikationsstrategi

En av de viktigaste delarna av HSO Skånes verksamhet är vårt kommunikations- och påverkansarbete. Vi har därför tagit fram en kommunikationsstrategi som ska vara vägledande i allt ifrån dialogen med makthavare till inlägg i sociala medier.

Kvinna och man i gymmiljö tittar på varandra och ler