Slumpbild 3

Vår vision är för ett samhälle för alla

Metodboken

Metodboken är ett efterfrågat material som används inom kommuner och hos brukare. Materialet används för att utveckla kvaliteten i verksamheten. Den är också ett bra hjälpmedel för brukare att förbereda sig inför till exempel myndighetsbesök. Materialet kan laddas ner kostnadsfritt via vår hemsida.
Foto Lars G

Lars G avtackad

Efter drygt trettio års arbete för HSO Skåne, avtackades Lars Gustavsson. 30 september var siste arbetsdagen. Avtackningen skedde på HSO Skånes kontor i Helsingborg.
bild på en sjö med en röd stuga

Personer med funktionsnedsättning anställda på FK och AF

Projekt DOA, De offentliga arbetsgivarnas ansvar, har undersökt hur vanligt det är att personer med funktionsnedsättning arbetar på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Skåne. Detta gjordes genom en enkät som skickades ut till cheferna för myndigheternas kontor.
Loggor politiska partier

HSO Skånes valfrågor 2014

Förstärk samverkan med idéburna sektorn, löfte om att anställa minst 100 personer med funktionsnedsättning och starkt stöd för att öka resurserna till funktionshinderrörelsen är några av de svar som Region Skånes partier svarade i HSO Skånes valenkät.
visar en lång grusväg

Åren framför oss – en rapport

Projekt Tankesmedjan har kommit med en avslutande rapport, Åren framför oss.Rapporten innehåller en analys över vilka utmaningar som både samhället och funktionshinderrörelsen står inför under de kommande åren.
Inga händelser hittades

Nytt arbetsmaterial

Genom projekt Tankesmedjan har material och underlag tagits fram. Som är tänkt att kunna användas av såväl samorganisationer som medlemsorganisationer på olika nivåer.

Nytt arbetsmaterial

Nyheter om färdtjänsten

Ladda ner Skånetrafikens nyhetsbrev Servicenytt.

Nyheter om färdtjänsten