Konventionskollen

Med konventionskollen kan du testa om nio olika vardagssituationer lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Logga konventionskollen

Projekt

Under respektive projekt hittar du information om projektet och det eventuella material som tagits fram genom projektet.

Kvinna som håller sin mobil

Kommunikationsstrategi

En av de viktigaste delarna av HSO Skånes verksamhet är vårt kommunikations- och påverkansarbete. Vi har därför tagit fram en kommunikationsstrategi som ska vara vägledande i allt ifrån dialogen med makthavare till inlägg i sociala medier.

Två kvinnor sitter vända mot varandra och för ett samtal med varandra

Vårt nyhetsbrev

HSO Skånes nyhetsbrev ges ut cirka en gång var åttonde vecka och riktar sig till flera olika målgrupper - bland annat till dig som är aktiv i funktionshinderrörelsen, politiker och tjänsteman.

Nyhetsbrevets logotyp

Organisationen

HSO Skåne är en samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse. Vi samlar idag 38 läns- och distriktsorganisationer och organiserar cirka 40 000 personer.

Fyra kvadrater som är kopplade till varandra, en stiliserad bild av en organisation.

Frågor och svar

Känner du inte till HSO Skåne? Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna vi får. Kontakta oss om just din fråga inte finns med!

En pratbubbla med ett frågetecken i som följs av ett utropstecken.