HSO Skåne arbetar för allas möjlighet till ett bra liv.

Vi arbetar för möjligheter till bra vård och rehabilitering

Rapport i projekt DOA

En del i projekt DOA har varit att kartlägga hindrande och underlättande faktorer som kan uppstå vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter. Kartläggningen har gjorts på två olika sätt med arbetsgivares perspektiv i fokus.
Ny hemsida på gång

Ny hemsida på gång

I sommar kommer vi att lansera en ny hemsida. Vi kommer då att erbjuda nya funktioner och ett nytt utseende. Hemsidan kommer då att ha det senaste inom webbtekniken och skall anpassas mer efter de behov som vår verksamhet kommer att behöva.
bild på en sjö med en röd stuga

Personer med funktionsnedsättning anställda på FK och AF

Projekt DOA, De offentliga arbetsgivarnas ansvar, har undersökt hur vanligt det är att personer med funktionsnedsättning arbetar på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Skåne. Detta gjordes genom en enkät som skickades ut till cheferna för myndigheternas kontor.
Loggor politiska partier

HSO Skånes valfrågor 2014

Förstärk samverkan med idéburna sektorn, löfte om att anställa minst 100 personer med funktionsnedsättning och starkt stöd för att öka resurserna till funktionshinderrörelsen är några av de svar som Region Skånes partier svarade i HSO Skånes valenkät.
visar en lång grusväg

Åren framför oss – en rapport

Projekt Tankesmedjan har kommit med en avslutande rapport, Åren framför oss.Rapporten innehåller en analys över vilka utmaningar som både samhället och funktionshinderrörelsen står inför under de kommande åren.
Inga händelser hittades

Nytt arbetsmaterial

Genom projekt Tankesmedjan har material och underlag tagits fram. Som är tänkt att kunna användas av såväl samorganisationer som medlemsorganisationer på olika nivåer.

Nytt arbetsmaterial

Nyheter om färdtjänsten

Ladda ner Skånetrafikens nyhetsbrev Servicenytt.

Nyheter om färdtjänsten