Medlemsorganisationer

HSO Skånes medlemsorganisationer är läns- eller distriktsövergripande funktionshinderorganisationer. I de flesta av dessa organisationer finns det lokala föreningar där de enskilda medlemmarna finns.

Fem människor blickar ut över havet.

Vårt material

Materialen är i första hand framtagna för funktionshinderrörelsen och främst för att användas inom HSO Skåne och vårt arbetsområde. Men det innebär inte att de inte är användbara för andra som arbetar med funktionshinderpolitik. Våra material används av både politiker och tjänstemän, likväl som av funktionshinderrörelsens företrädare.

Kvinna förklarar någonting för fyra andra.

Konventionskollen

Med konventionskollen kan du testa om nio olika vardagssituationer lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

HSO Skåne - Konventionskollen - logotyp

Vårt nyhetsbrev

HSO Skånes nyhetsbrev ges ut cirka en gång var åttonde vecka och riktar sig till flera olika målgrupper - bland annat till dig som är aktiv i funktionshinderrörelsen, politiker och tjänsteman.

Nyhetsbrevets logotyp

Organisationen

HSO Skåne är en samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse. Vi samlar idag 38 läns- och distriktsorganisationer och organiserar cirka 40 000 personer.

Fyra kvadrater som är kopplade till varandra, en stiliserad bild av en organisation.

Frågor och svar

Känner du inte till HSO Skåne? Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna vi får. Kontakta oss om just din fråga inte finns med!

En pratbubbla med ett frågetecken i som följs av ett utropstecken.