Idéer och innovationer

Har du en idé som förbättrar din och andras tillvaro? En gemensam satsning av Innovation Skåne, HSO Skåne och Funka ska bidra till att fler av era idéer förverkligas.

Stiliserade moln ramar in en blå glödlampa med ett utropstecken i.

Delaktig kultur

Projektet Delaktig kultur startar 2017. Möjligheterna och förbättringsområdena kommer att stå i fokus tillsammans med tanken om att alla ska kunna delta i kulturen, oavsett förutsättningar. Dina åsikter och upplevelser kommer att påverka projektets innehåll, så håll utkik!

Fötter och ben i rörelse över ett golv.

Konventionskollen!

Med konventionskollen kan du testa om nio olika vardagssituationer lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dessutom får du förslag på hur situationen kan förbättras.

HSO Skåne - Konventionskollen - logotyp

Vårt nyhetsbrev

HSO Skånes nyhetsbrev kommer ut åttonde vecka och riktar sig bland annat till dig som är aktiv i funktionshinderrörelsen, politiker och tjänsteman.

Nyhetsbrevets logotyp

Organisationen

HSO Skåne är en samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse. Vi samlar idag 36 läns- och distriktsorganisationer och organiserar cirka 40 000 personer.

Fyra kvadrater som är kopplade till varandra, en stiliserad bild av en organisation.

Frågor och svar

Känner du inte till HSO Skåne? Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna vi får. Kontakta oss om just din fråga inte finns med!

En pratbubbla med ett frågetecken i som följs av ett utropstecken.